• geriatria,  zdrowie

    Czym zajmuje się geriatria

    Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem osób w podeszłym wieku, które z uwagi na toczący się proces starzenia w odmienny sposób chorują i wymagają odmiennego postępowania oraz   odmiennego podejścia, zarówno w zakresie diagnostyki jak i leczenia. W przypadku schorowanego…