geriatria,  zdrowie

Kim jest pacjent geriatryczny?

 

Choć świadczenia geriatryczne dedykowane są w Polsce osobom, które ukończyły 60 rok życia, nie oznacza to, że każda osoba w tym wieku jest pacjentem geriatrycznym.

W okresie wczesnej starości tj między 60 a 74 rokiem życia, rzadko spotyka się osoby  niesprawne lub schorowane. W okresie starości późnej tj między 75 a 89 rokiem życia, częściej Seniorzy wymagają wsparcia geriatry, podobnie jak osoby długowieczne, które ukończyły 90 lat.

W wyniku procesu starzenia się gromadzą się w organizmie  człowieka zmiany w budowie tkanek i narządów, które w okresie zdrowia nie powodują zaburzeń w funkcji organizmu. W sytuacji stresu, choroby, urazu zmniejszają one natomiast możliwości adaptacji do nowej sytuacji, ograniczają zdolność do naprawy tkanek.

Jest to przyczyną innego obrazu klinicznego choroby  u osób starszych.

Przykładowo większość osób w podeszłym wieku nie ma podwyższonej temperatury i nie kaszle w przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych. Zwykle choroba manifestuje się przyspieszeniem częstości skurczów serca, dusznością. Często również występuje pogorszenie sprawności funkcjonalnej, polegająca na tym, że Senior nie jest w stanie wykonać zwykłych dla niego czynności dnia codziennego – przygotować posiłku, wykąpać się, ubrać. Częściej pojawiają  się trudności w samodzielnym poruszaniu się i upadki.

Poważnym objawem jest  wystąpienie majaczenia czyli obecności zaburzeń świadomości, koncentracji i uwagi, którym często towarzyszą objawy pobudzenia psychoruchowego  (pacjent może widzieć lub słyszeć rzeczy, których nie ma) lub nadmierna senność (występująca w majaczeniu hypokinetycznym). Co ciekawe, objawy te mają zmienne nasilenie w ciągu dnia, mogą dominować w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Pacjent geriatryczny to osoba, która z uwagi na występowanie wielu schorzeń, przyjmowanie wielu leków, jest zagrożona pogorszeniem sprawności funkcjonalnej  i wystąpieniem wielkich zespołów geriatrycznych, o których była już mowa w poście:  ,, Czym zajmuje się geriatria?”.

Według definicji WHO pacjent geriatryczny to osoba, która ukończyła 60 rok życia, zwykle w okresie późnej starości z wielochorobowością ( tj mającą co najmniej 3 przewlekłe problemy zdrowotne),  która z racji wieku lub współistniejących chorób zagrożona jest nagłym pogorszeniem stanu zdrowia lub zgonem.

Geriatria zajmuje się zarówno osobami zagrożonymi pogorszeniem sprawności, jak i osobami, które z racji wieku chorują w odmienny niż osoby młodsze sposób lub mają choroby typowo występujące w tym wieku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *