geriatria,  zdrowie

Czym zajmuje się geriatria

Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem osób w podeszłym wieku, które z uwagi na toczący się proces starzenia w odmienny sposób chorują i wymagają odmiennego postępowania oraz   odmiennego podejścia, zarówno w zakresie diagnostyki jak i leczenia.

W przypadku schorowanego Seniora  sprawność ruchowa, sprawność funkcji poznawczych oraz zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego,  liczne choroby, przyjmowanie wielu leków, suplementów diety, występowanie zaburzeń funkcji nerek, serca  lub innych narządów mają wpływ na przebieg choroby, jej obraz i możliwości terapeutyczne.

 

W przypadku osób w podeszłym wieku trudno, więc mówić o leczeniu pojedynczych chorób.

Geriatria zajmuje się pacjentem bardziej kompleksowo. 

 

Opiera się nie tylko na wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych, ale również neurologii, psychiatrii i ortopedii.

Zwraca uwagę na zdolność do samodzielnego funkcjonowania nazywanym sprawnością funkcjonalną. W geriatrii ważny jest również wpływ wzajemnego oddziaływania leków, leków i chorób, oraz leków i narządów.

Zadaniem geriatry jest zapobieganie wielkim zespołom geriatrycznym czyli schorzeniom, których rozwój powoduje istotne pogorszenie funkcjonowania pacjenta w starszym wieku. Należą do nich między innymi: odleżyny, majaczenie, epizod depresyjny, omdlenia.

W Polsce w oddziałach geriatrycznych i poradniach geriatrycznych leczeni są pacjenci po 60 roku życia. Geriatria opiera się o współdziałanie zespołu profesjonalistów: geriatry, pielęgniarki, rehabilitanta, dietetyka, psychologa, pracownika socjalnego.

Podejście geriatryczne: indywidualne, kompleksowe, wspierające, dopasowuje leczenie do pacjenta i daje mu szansę na lepsze życie, mimo schorzeń i wieku.

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *